Outsourcing

Veel ondernemers ervaren de werkzaamheden op het gebied van salaris- en personeelsadministratie als extra werk. U heeft immers als ondernemer al zoveel dingen die uw aandacht vragen. Toch zult u als werkgever te maken krijgen met allerlei vragen van uw werknemers over loon, onkostenvergoedingen, arbeidscontracten, verzekeringen, CAO-bepalingen en wettelijke regelgeving. 


Tevens bent u als werkgever verplicht om de loonheffing, premies werknemersverzekeringen en de eventueel vanuit uw branche verplichte fondsen op de juiste wijze uit te voeren en door te geven aan de betreffende instanties.

Wilt u zich bezighouden met uw kernactiviteiten en u geen zorgen hoeven maken over de salaris- en personeels-administratie? Als specialist op dit gebied neemt Emway Consultancy de salaris- en personeelsadministratie graag van u over.